FESTIVAL RULEZ UK

Wanneer je Music From Hell betreedt, ben je verplicht je te houden aan deze huisregels welke zijn opgesteld voor het Music From Hell Festival. Dit voor jouw en onze veiligheid.

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen ten allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 • Op het Music From Hell is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.
 • Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Indien je hieraan geen medewerking verleent, kan je de toegang tot het festival worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan koelboxen, complete lunchpakketten e.d. mee naar binnen te nemen.
 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen, en buiten de poorten te nemen.
 • Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, kunnen worden geweigerd.
 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.
 • Huisdieren worden (voor hun eigen bestwil) niet toegelaten.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets en/of reiskosten.
 • Op het Music From Hell zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te staan of heeft u meer dan 5gram in uw bezit, dan zult u aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zal je zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 • Op het Music From Hell gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien worden niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terrein zal je de toegang tot het festival worden ontzegd en zal je worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op je verhaald worden.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zal je worden overgedragen aan de politie.
 • Bij het plegen van misdrijven wordt je aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het festival geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.
 • Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die Music From Hell bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het festival onherroepelijk ontzegd.
 • Aangeschafte tickets kunnen niet retour naar Music From Hell. Ook indien er een band door wat voor redden dan ook is uit gevallen.

Het team wenst je een geweldig Music From Hell toe!

Stay Metal,

Appie & Clout