PRÏVÄCY PÖLÏCY UK

UK Flag Version 6.66
This page was last modified on 06-06-1906.

We are aware that you trust us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we let you know what information we collect when you use our website, why we collect it and how we use it to improve your user experience. This way you understand exactly how we work.

This privacy policy applies to the services of musicfromhell.nl. You must be aware that musicfromhell.nl is not responsible for the privacy policy of other sites and sources. By using this website you agree to the privacy policy.

musicfromhell.nl respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Use Of Our Services.
When you sign up for one of our services, we ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored on secure servers of musicfromhell.nl or those of a third party. We will not combine this data with other personal data that we have.

Communication.
When you send us an e-mail or other messages, we may save those messages. Sometimes we ask you for personal information that is relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on secure servers of musicfromhell.nl or those of a third party. We will not combine this data with other personal data that we have.

Cookies.
We collect data for research in order to gain a better understanding of our visitors, so that we can better tailor our services to this. This website uses "cookies" (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website can be transferred to secure servers of musicfromhell.nl or those of a third party. We use this information to keep track of how you use the website, to prepare reports on website activity and to offer other services with regard to website activity and internet use. See further our Cookie Policy musicfromhell.nl.

Purposes.
We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this privacy policy unless we have obtained your permission in advance.

Third Parties.
The information will not be shared with third parties. In some cases the information can be shared internally. Our moderators are obliged to respect the confidentiality of your data.

Changes.
This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any adjustments and / or changes to this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly.

Choices For Personal Data.
We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information provided to us at any time.

Adjust Service / Unsubscribe Newsletter.
If you want to change your data or get yourself removed from our files, you can contact us. See the contact details below. At the bottom of every mailing you will find the option to adjust your data or to unsubscribe.

Questions And Feedback.
We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, you can contact us:

Music From Hell
 

PRÏVÄCY PÖLÏCY NL

NL Flag Versie 6.66
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 06-06-1906.

We zijn ons ervan bewust dat u ons vertrouwt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke informatie we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van musicfromhell.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat musicfromhell.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacybeleid.

musicfromhell.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van musicfromhell.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Communicatie.
Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u om persoonsgegevens die relevant zijn voor de betreffende situatie. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van musicfromhell.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Cookies.
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze dienstverlening hier beter op kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van musicfromhell.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zie verder ons Cookiebeleid musicfromhell.nl.

Doeleinden.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden..
De informatie wordt niet gedeeld met derden. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld. Onze moderators zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen.
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Keuzes persoonlijke gegevens.
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid om op elk moment alle aan ons verstrekte persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Dienst aanpassen / Uitschrijven Nieuwsbrief.
Als u uw gegevens wilt wijzigen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Onderaan elke mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Vragen en feedback.
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Music From Hell