CÖÖKÏËZ PÖLÏCY UK

UK Flag Version 6.66
This page was last modified on 06-06-1906.

What's A cookie?
We make use of cookies on this website. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website [and / or Flash applications] and is stored by your browser on your computer's hard drive. The information stored therein can be sent back to our servers on a subsequent visit.

Use Of Permanent Cookies.
With the help of a permanent cookie we can recognize you when you visit our website again. The website can therefore be specially adjusted to your preferences. Even when you have given permission to place cookies, we can remember this by means of a cookie. Because of this you do not have to repeat your preferences so you save time and can make a more pleasant use of our website. You can delete permanent cookies via your browser settings.

Use Of Session Cookies.
With the help of a session cookie we can see which parts of the website you have viewed during this visit. We can therefore adjust our service as much as possible to the surfing behavior of our visitors. These cookies are automatically deleted as soon as you close your web browser.

Tracking Cookies From Ourselves.
With your permission we place a cookie on your equipment, which can be requested as soon as you visit a website from our network. This allows us to find out that in addition to our website you have also been to the relevant other website (s) in our network. The resulting profile is not linked to your name, address, e-mail address and the like, but only serves to match advertisements to your profile, so that they are as relevant as possible to you.

Tracking Cookies From Our Advertisers.
With your permission, our advertisers place "tracking cookies" on your equipment. They use these cookies to keep track of which pages you visit from their network, in order to build up a profile of your online surfing behavior. This profile is partly based on comparable information that they receive from your visit to other websites from their network. This profile is not linked to your name, address, e-mail address and the like as we know it, but only serves to match advertisements to your profile so that they are as relevant as possible to you.

Google Analytics.
A cookie from the American company Google is placed via our website as part of the "Analytics" service. We use this service to keep track of and get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or insofar as third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this.

Facebook, Twitter And Social Networks.
Buttons are included on our website to promote ("like") or share ("tweet") web pages on social networks such as Facebook and Twitter. These buttons work with pieces of code that come from Facebook or Twitter itself. Cookies are placed through this code. We have no influence on that. Read the privacy statement of Facebook or Twitter (which can change regularly) to read what they do with your (personal) data that they process via these cookies.

The information they collect is made anonymous as much as possible. The information is transferred to and stored by Twitter, Facebook, Google + and LinkedIn on servers in the United States.

Right To View And Correct Or Delete Your Data.
You have the right to request access to and correction or deletion of your data. See our contact page for this. To prevent abuse, we can ask you to identify yourself adequately. When it comes to access to personal data linked to a cookie, you must send a copy of the cookie in question. You can find this in the settings of your browser.

Switching Cookies On And Off And Deleting Them.
More information about switching on and off and removing cookies can be found in the instructions and / or with the help function of your browser.

CÖÖKÏËZ PÖLÏCY NL

NL Vlag Versie 6.66
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 06-06-1906.

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies.
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden aangepast. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je jouw voorkeuren niet te herhalen waardoor je tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via uw browserinstellingen.

Gebruik van sessiecookies.
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je tijdens dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

"Tracking cookies" van onszelf.
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) in ons netwerk bent geweest. Het resulterende profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

"Tracking cookies" van onze adverteerders.
Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders "tracking cookies" op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina's u uit hun netwerk bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel is mede gebaseerd op vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals wij die kennen, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Twitter en sociale netwerken.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen ("tweeten") op sociale netwerken als Facebook, Twitter en anderen. Deze buttons werken met stukjes code die van Facebook of Twitter zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook of Twitter (die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij doen met uw (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die zij verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Recht op inzage, correctie en of verwijdering van uw gegevens.
U heeft het recht om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze vind je in de instellingen van je browser.

Cookies in-, uitschakelen en verwijderen.
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met de helpfunctie van je browser.